Dezvoltare profesională 2018-12-04T12:53:56+03:00
 • un program de cursuri de formare pentru artiști, lucrători și instituții sau organizații culturale
 • un program de întâlniri și discuții dedicate sectorului cultural, care abordează subiecte relevante pentru mediul profesional și oferă o platformă de schimb și dezbatere între operatori culturali
 • un program de conferințe, prelegeri și prezentări susținute de profesioniști din domenii diverse, care oferă operatorilor culturali oportunitatea de a intra în contact cu perspective diferite de cercetare și practică de la nivel internațional
 • un program de cursuri de vară, cursuri intensive, ateliere, tabere tematice dedicate sectorului cultural

Componenta de dezvoltare profesională a Academiei Schimbării vine în întâmpinarea sectorului cultural, care are nevoie de structuri și resurse de formare pentru a se profesionaliza și a-și dezvolta resurse umane cu specializări și competențe cheie pentru gestionarea de programe și structuri de lucru mai eficiente, mai durabile și adaptate mediului actual. Unul dintre obiectivele cheie al programului este de a genera resurse de învățare, dar și modele de bune practici, rețele de colaborare și schimb de experiență care să creeze un context de dezvoltare constantă a comunității locale. Ne dorim ca prin intermediul programului să oferim resurse importante pentru ca scena culturală să își dezvolte capacitatea de a-și îmbunătăți modul de lucru, pentru ca lucrătorii culturali să fie mai bine echipați cu cunoștințe și abilități care să le permită dezvoltarea unor programe relevante și bine gestionate.

 • Studenți și tineri cercetători sau practicieni care doresc să profeseze în mediul cultural / artistic
 • Organizații, instituții sau companii active pe scena culturală / artistică din Cluj
 • Artiști, producători, curatori sau alți lucrători culturali din domenii diverse: arte vizuale, artele spectacolului, muzică, cinema, literatură, etc.
 • Instituții sau organizații din medii conexe culturii, care doresc să dezvolte programe culturale sau proiecte artistice
 • Persoane cu formare în diferite domenii care doresc să obțină o recalificare în domeniul cultural
 • dezvoltarea profesională a scenei culturale și creșterea capacității sectorului cultural de a genera, gestiona și dezvolta programe culturale și artistice mai durabile, eficiente și relevante
 • formarea profesioniștilor din domeniul artei și culturii, în domenii în care nu există competențe la nivel local sau în care acestea au nevoie să fie dezvoltate
 • crearea de oportunități de specializare care să crească numărul și capacitatea profesioniștilor din domeniul cultural
 • Dezvoltarea unei platforme și a unor evenimente specifice care să crească nivelul de cooperare ale sectorului cultural
 • dezvoltarea de instrumente și acțiuni practice, pilotarea unor modele de lucru și a unor
 • acțiuni care să pună în practică resursele și modelele dezvoltate prin colaborare între diferiți actori din domeniul cultural
 • dezvoltarea capacității instituțiilor și organizațiilor culturale de a dezvolta programe care să consolideze și îmbunătățească relația cu publicul
 • creșterea cunoașterii și a capacității de a utiliza practici, instrumente și teorii curente despre cultură în rândul operatorilor culturali din oraș