CONCENTRIC este o serie de întâlniri organizate de Centrul Cultural Clujean pentru a dezvolta oportunități de schimb, a crea un context de discuție și învățare între operatori culturali, artiști și creatori activi pe scena culturală locală.
Scopul CONCENTRIC este de a oferi un context în care actorii locali să poată schimba păreri, să poată face propuneri și să se poată informa reciproc despre acțiunile lor pe temele abordate.
Întâlnirile sunt un instrument imediat de a pune bazele unui dialog mai deschis, mai dinamic între lucrători culturali, pentru a formula întrebări relevante pentru munca în domeniul culturii și artei, pentru a găsi sprijin și inspirație, pentru a forma alianțe și colaborări durabile și pentru a ne înțelege mai bine nevoile și potențialul, în mod colectiv. Întâlnirile se vor construi în jurul unor teme relevante, identificate în mod organic de către participanți.
Ce ne propunem
Ne propunem să găsim în mod colectiv răspunsuri la întrebările pe care ni le punem în munca de zi cu zi, să formulăm soluții la problemele noastre comune, să dezbatem și să conturăm rolul pe care cultura îl are azi în societate și să colaborăm pentru a împlini această viziune.
Ne propunem să intrăm într-un experiment de schimb și colaborare bazat pe un dialog deschis, pentru a articula o direcție comună muncii noastre. Prima acțiune din cadrul programului se materializează sub forma unor întâlniri lunare, care va fi completat de evenimente punctuale dedicate creșterii capacității sectorului cultural – conferințe, prezentări, discuții.
Ne propunem să identificăm, în dialog cu participanții, întrebările și temele cheie pe care le abordăm și ne bazăm pe interesul comun și contribuția fiecărui participant pentru a le înțelege și dezvolta.
Întâlnirile CONCENTRIC sunt destinate exclusiv organizațiilor membre ale Centrului Cultural Clujean. Ocazional, vom organiza evenimente publice deschise organizațiilor locale care nu sunt membre și publicului larg, cu invitați din alte orașe sau țări.
Ai nevoie de mai multe informații?