Academia Schimbării

Academia Schimbării este o platformă pentru dezvoltarea și creșterea capacității sectorului cultural. Academia generează resurse pentru un mediu cultural rezilient și dinamic, bazat pe inovare, colaborare și responsabilitate.

logo_AS_color
Creăm mecanisme și oportunități de dezvoltare profesională și specializare a artiștilor, lucrătorilor culturali și instituțiilor sau organizațiilor locale.
Dezvoltăm programe dedicate creșterii accesului la cultură a comunității locale, dezvoltării publicului și a practicii medierii culturale.
Construim oportunități de întâlnire și mobilitate pentru artiști și alți profesioniști din domeniul cultural, pentru a încuraja schimbul și a crea contexte de colaborare internațională.
Construim cadre de lucru bazate pe colaborare și parteneriat, care produc forme de cunoaștere și lucru împreună, atât în interiorul sectorului cultural cât și cu alte sectoare.
Construim platforme dedicate artei și culturii și instrumente de muncă și reflecție pentru organizații și profesioniști din domeniul cultural.
Formare & Mentorat
În acest an Programul de formare și mentorat propune un model pedagogic interactiv și simplificat față de primele două ediții.
Tema generică a programului din acest an este Cultura ca serviciu public.