Modul 1: Politicile publice ale culturii în Europa și cultura ca serviciu pentru comunitate

Modulul va include un curs introductiv de prezentare a arhitecturii marilor concepte, idei și mecanisme care definesc aria politicilor culturale publice în Europa și a rolului acestora în construirea unui spațiu economico-social în acelasi timp comfortabil, dar și stimulator pentru membrii societaților în sprijinul cărora sunt concepute. Situația corelării acestor politici cu realitatea din România va fi prezentată prin studii de caz.

Un atelier-dezbatere introductiv, va aborda tema ‘cultura ca serviciu public’ și va defini patru teme viitoare, dintr-o listă propusă de directorul de curs. O conferință tratând despre ‘cultură si comunitate’, urmată de întrebări și răspunsuri, va completa cele cinci zile ale modulului principal.

Introducere în programul de fomare & mentorat (1)
Întâlnire facilitată de Corina Șuteu, Corina Bucea
17 octombrie 2022
15:00 - 18:00
Enunțarea sub-temelor propuse și a metodei de lucru pentru dezbaterile în format atelier interactiv
Dezbatere moderată de Corina Șuteu, Corina Bucea
Cultură și comunitate
Întâlnire (1) cu Andrei Codrescu
18 octombrie 2022
15:00 - 18:00
Teme:
– cultură si globalizare
– time-lineul politicilor culturale publice in cultură in Europa

Curs cu Corina Șuteu

19 octombrie 2022
15:00 - 18:00
Teme:
– administrație culturală si management cultural- evolutii cheie
– cultura ca serviciu public in Europa : redefinirea noțiunilor de acces și participare
Curs cu Corina Șuteu
20 octombrie 2022
15:00 - 18:00
Teme:
– strategii culturale
– studii de caz pe trei strategii culturale locale din Romania
Curs cu Corina Șuteu
21 octombrie 2022
15:00 - 18:00
Invitați
Corina Suteu_director curs
Corina Șuteu
director curs, formator, mentor
Cristian Lupsa
Cristian Lupșa
formator
Rarita Zbranca
Rarița Zbranca
formator, mentor
Stefania Ferchedau_Formator Atelier
Ștefania Ferchedău
formator
Oana Radu
Oana Radu
formator