Mediere culturală 2019-03-18T15:31:52+03:00
 • un program de cursuri, ateliere și training pentru mediatori culturali
 • un program de acțiuni concrete, experimente și testare a unor instrumente și practici de mediere culturală și artistică
 • o inițiativă de validare și definire a medierii culturale în mediul profesional cultural
 • un program de cercetare, schimb și evaluare a practicii medierii culturale în contextul românesc
 • Studenți și tineri cercetători sau practicieni care doresc să profeseze în domeniul medierii culturale
 • Organizații, instituții sau companii active pe scena culturală / artistică
 • Artiști, producători, curatori sau alți lucrători culturali din domenii diverse: arte vizuale, artele spectacolului, muzică, cinema, literatură, etc.
 • Instituții sau organizații din medii conexe culturii, care doresc să dezvolte audiența și să dezvolte accesul unui public mai larg la programul lor
 • Persoane cu formare în diferite domenii care doresc să obțină o recalificare în domeniul medierii culturale
 • Instituții și organizații interesate de cercetarea și practica medierii culturale
 • valorificarea statutului medierii culturale în sectorul cultural
 • stimularea dezvoltării cunoștințelor și practicilor de mediere culturală relevante pentru programele și inițiativele dezvoltate de operatorii culturali
 • îmbunătățirea calității, a practicii și a instrumentelor aplicate de operatori culturali în activitățile de mediere
 • schimbul de cunoștințe, modele de bune practici și practici curente în medierea culturală
 • încurajarea cercetării și a evaluării rolului și impactului medierii culturale în dezvoltarea culturii
 • acompanierea și sprijinirea operatorilor culturali în dezvoltarea de acțiuni concrete de mediere culturală
 • formarea și pregătirea profesioniștilor în domeniul medierii culturale
 • consolidarea medierii la nivel național, validarea și certificarea profesiei de mediator în codul ocupațiilor din România