Formare_Mentorat_modul1_Suteu (1)

Modelul pandemic și post pandemic al politicilor culturale

În perioada 13-15 septembrie a avut loc primul atelier din Modulul 1 al Programului de formare și mentorat Academia Schimbării, ajuns anul acesta la a doua ediție. Atelierul, cu titlul Reașezarea politicilor culturale. Post globalizare, post pandemie, post Brexit, a fost susținut de Corina Șuteu, expert în management și politici culturale și directorul de curs al Programului de formare și mentorat.
Atelierul Corinei Șuteu a fost construit în jurul unei prezentări despre valorile europene pe care se bazează politicile culturale și a tratat subiecte precum Convenția culturală europeană, acces și participare, relația UE cu politicile culturale, educație și cultură, cultura ca eco-sistem, politici culturale și propagandă, politicile culturale ca politici economice
Dat fiind contextul global actual, unele din cele mai relevante teme atinse au fost modelul pandemic și post pandemic al politicilor culturale. Conform Corinei Șuteu, modelul pandemic este caracterizat de insecuritate și presupune fragilizarea rolului statului prin erodarea contractului de încredere între Stat și cetățean. Unul din motivele pentru care acest lucru s-a întâmplat ar fi incapacitatea statului de a oferi sectorului cultural scheme de ajutor care să contribuie într-adevăr la regenerarea culturii în perioada pandemiei.
Corina Șuteu subliniază că schemele de ajutor pentru sectorul cultural au fost, în România, inexistente, pe când în alte țări au fost puternice, dar nu neapărat regeneratoare. Acest eșec a revelat necesitatea acută a unui model post pandemic, centrat în jurul unor politici culturale holistice, conectate cu alte domenii. Acest nou model va diminua sectorul cultural independent, dacă acesta nu își va reinventa o modalitate de supraviețuire alternativă. În același timp, pe de o parte, va dezvolta mult tehnologiile creative și va facilita apariția unor noi modele de business cultural, iar pe de alta va facilita stabilirea unei noi relații cu zona rurală și întoarcerea la arta comunității și pentru comunitate.
1. sugestie pentru articol site
Participanții în cadrul programului de formare și mentorat au fost provocați să numească principalul impas pe care îl întâmpină în munca lor, un exercițiu util pentru a cartografia dificultățile majore pe care le identifică managerii culturali. Câteva dintre ele sunt: lipsa de claritate și a informației cu privire la contextul legislativ, lipsa de resurse umane și fluctuația acestora, lipsa unor parteneriate reale cu autoritățile, birocrația, instabilitatea financiară, modul de funcționare bazat pe proiecte, incapacitatea construcției sustenabile a organizațiilor culturale, dar și rezistența la schimbare și competitivitatea în detrimentul cooperării în domeniu.
O concluzie agreată la finalul întâlnirilor a fost necesitatea schimbării discursului despre cultură la nivelul operatorilor culturali din toate domeniile și promovarea unei abordări de de-marginalizare a culturii în discursul public. Responsabilizarea individuală, alianțele profesionale și sensibilizarea autorității publice locale, precum și alinierea ei cu practicile culturale și creative sunt modalitățile care pot produce o schimbare la nivelul sectorului cultural.
Corina Suteu_director curs
Corina Șuteu
director curs, formator, mentor