Atelier #3

Mediere culturală+ #3_1920x1080px
Mediere culturală+ #3_square

Atelier #3

Întâlnirea prezintă modul în care, plecând de la dorința de a cunoaște și de a ne bucura responsabil de valorile culturale și de potențialul natural ale unor teritorii cu o identitate bine conturată, pe parcursul mai multor ani s-a reușit dezvoltarea mai multor materiale și practici educaționale, formale și nonformale, în cele două geoparcuri UNESCO din România.

Conform UNESCO, „geoparcurile sunt teritorii coerente teritorial, în care situri și peisaje cu o importanță geologică semnificativă sunt administrate sub un concept holistic care privește protecția, educația și dezvoltarea durabilă.” În România există două teritorii care au fost recunoscute, datorită muncii extensive de cercetare, educație și promovare turistică responsabilă și a colaborării multianuale dintre administrația locală, actori culturali și educaționali, bazate pe un potențial natural și cultural deosebit: Țara Hațegului (din 2005) și Ținutul Buzăului (din 2022). Ambele spații au beneficiat de sprijinul Universității din București în etapa de documentare și de acompanierea profesională a unei echipe de cercetători, conduse și inspirate de către profesorul geolog Alexandru Andrășanu, managerul mai multor proiecte educative și culturale dedicate.

Invitatul va prezenta, cu exemple concrete, ce pot face actorii culturali, școlile și profesorii împreună pentru dezvoltarea durabilă prin educație și turism responsabil centrat pe valorile naturale și culturale ale unui teritoriu.
Echipă și invitați
Alex_Andrasanu
Alexandru Andrășanu
Formular înscriere

Înscrierile s-au încheiat